Environment

เพราะโลกใบนี้เป็นของคนรุ่นถัดไป

เด็กกับสิ่งแวดล้อม

เพราะโลกใบนี้เป็นของคนรุ่นถัดไป
:
หลานชายของผมอายุ 3 ขวบ 11 เดือน ผมเริ่มวางแผนที่จะปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับหลานแล้ว
:
ที่คิดไว้คร่าวๆ คือ
:
หนึ่ง สอนให้เค้ารู้จักประหยัดทรัพยากร ไม่เปิดไฟทิ้งไว้ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทิ้งไว้ อันไหนไม่ได้ใช้ จะต้องปิด (จริงๆสอนให้มาเรียกผู้ใหญ่ไปปิดมากกว่า)
.
เรื่องการใช้น้ำ จะต้องใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพราะน้ำนั้นมีความสำคัญหลายอย่าง และไม่ใช่แค่เรื่องการใช้น้ำในบ้าน แต่จะชี้ให้เห็นความสำคัญของแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆด้วย
:
สอง เรื่องขยะ จะพยายามปลูกฝังให้เค้าลดการสร้างขยะ ทำให้เค้ารู้สึกว่า การพกขวดน้ำ ถุงผ้าเป็นเรื่องปกติ
.
สร้างนิสัยเรื่องการแยกขยะ ค่อยๆบอกให้เค้ารู้ว่า ของบางอย่างไม่ควรทิ้งรวมกัน เพราะสิ่งที่เราทิ้งแล้ว อาจจะมีคนเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้
.
เวลาอยู่ข้างนอกแล้วเจอถังขยะแบบแยกประเภท ก็จะสอนเค้าให้ทิ้งให้ถูกต้อง (อย่างคราวก่อนที่ไปวัด ก็ชี้ให้หลานดู และสุดท้ายหลานก็เอาขยะไปทิ้งถูกถังด้วย)
:
สาม จะคอยบอกให้เค้ารักธรรมชาติ รักป่า รักทะเล รักต้นไม้ รักน้ำ เพราะเชื่อว่าถ้าเค้ารักสิ่งเหล่านี้แล้ว เค้าจะพยายามรักษามันไว้
:
บางคนอาจจะสงสัยว่าซีเรียสไปมั้ย เค้าเป็นแค่เด็กเอง
.
แต่ตรงนี้ผมมองว่าขึ้นอยู่กับวิธีสอนของเรามากกว่า เราค่อยๆปลูกฝังเค้าในเรื่องเหล่านี้ บอกเค้าด้วยเหตุและผล เชื่อสิว่าเด็กๆเค้าคิดได้ เค้าเข้าใจ และที่สำคัญ สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเค้าไปจนโต
:
เรื่องสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ ดีที่สุดครับ
:
จากใจ Admin – keep dot eco (ผู้เป็นคุณลุง คุณน้า คุณอา ของหลานๆหลายคน)
:
ปล. การปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เด็ก เป็นหนัาที่ของผู้ใหญ่

#keepdoteco #nextgen

Please follow and like us:

1 thought on “เพราะโลกใบนี้เป็นของคนรุ่นถัดไป”

  1. เป็นห่วงหลานที่บ้านเหมือนกันค่ะ อยากให้เขาตระหนักเรื่องนี้ ค่อย ๆ สอนกันไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *