Environment

มารู้จัก 6Rs กัน – Rethink Refuse Reduce Reuse Repair Recycle

R เป็นตัวอักษรที่ถูกใช้มากที่สุด เวลาพูดถึงการรณรงค์เรื่องขยะ
.
ที่เป็นพื้นฐาน เห็นกันบ่อย ๆ คือ 3Rs – Reduce Reuse Recycle เบื้องต้นทำได้แค่นี้ก็ดีมากแล้ว และเอาจริง ๆ ทำไม่ง่ายด้วยนะ
.
ดังนั้นใครที่ทำได้ จงภูมิใจ
.
แต่ถ้าใครอยากจะไปต่อ ขอนำเสนอเพิ่มอีก 3 – Rethink Refuse Repair รวมเป็น 6Rs
.
ขออธิบายทั้ง 6Rs ในแบบง่าย ๆ
.
Rethink : มีคนตั้งคำถามว่าทำไม rethink ถึงมาอยู่ก่อนอันอื่น ผมมีคำตอบให้ตัวเองว่ามันเป็นเรื่องการคิดอีกครั้งก่อนจะบริโภคอะไร ยกตัวอย่างเราจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ แล้วเราคิดอีกครั้ง สุดท้ายเราอาจจะไม่ซื้อ และเมื่อไม่ซื้อตั้งแต่แรก อย่างอื่นก็จะไม่ตามมา
.
Refuse : ปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็น เราเลือกได้ การเลือกปฏิเสธ ไม่รับของแถม ไม่รับของฟรี ไม่ใช่การยอมโดนเอาเปรียบ แต่ที่ไม่รับเพราะมันไม่จำเป็น รับมาก็ไม่ได้ใช้ – refuse things you don’t need
.
Reduce : ลดการใช้ ลดขยะ ลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน ใช้ให้พอดี
.
Reuse : อันนี้ต้องเริ่มตั้งแต่เลือกของที่ใช้ซ้ำได้ ถึงแม้ว่าในการนำกลับมาใช้ใหม่นั้น อาจจะต้องทำความสะอาด จึงใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรอยู่เหมือนกัน ก็ถือว่ามีต้นทุน แต่มันก็ยังดีกว่าการใช้แค่รอบเดียว
.
Repair : ของบางอย่างที่ซ่อมได้ ไม่ควรทิ้ง โดยเฉพาะเมื่อคิดคำนวนแล้วคุ้มค่าที่จะซ่อม ของที่ไม่คุ้มที่จะซ่อม ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี แต่ถ้าเป็นของทั่วไป เสื้อผ้า กระเป๋า เก้าอี้ ซ่อมได้ซ่อมเถอะ ก่อนที่จะซื้อใหม่ – repair before you replace
.
Recycle : เป็นอันสุดท้าย เพราะมีต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนจากการรวบรวม กระบวนการรีไซเคิลใช้ทรัพยากร รวมถึงมีต้นทุนสิ่งแวดล้อมด้วย แต่ถ้าถามว่าการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่จำเป็นหรือไม่ ก็ต้องตอบว่าจำเป็นมาก แต่ขอเป็น last option
.
จริง ๆ ก็มี R อื่นอีก อย่างเช่น Refill, Return, Replace ซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะแตกย่อย เพิ่มเข้าไปอีกเป็น 7Rs 8Rs หรือ 9Rs
.
สุดท้าย ขอให้ตั้งอยู่บนหลักความคุ้มค่า ใช้เท่าที่จำเป็น นำกลับมาใช้ใหม่ อย่าให้เหลือทิ้งเป็นภาระกับโลก กับคนรุ่นต่อไป
.
ก็พอแล้ว
.
#6Rs #rethink #refuse #reduce #reuse #repair #recycle

Please follow and like us:
Environment

เพราะโลกใบนี้เป็นของคนรุ่นถัดไป

เด็กกับสิ่งแวดล้อม

เพราะโลกใบนี้เป็นของคนรุ่นถัดไป
:
หลานชายของผมอายุ 3 ขวบ 11 เดือน ผมเริ่มวางแผนที่จะปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับหลานแล้ว
:
ที่คิดไว้คร่าวๆ คือ
:
หนึ่ง สอนให้เค้ารู้จักประหยัดทรัพยากร ไม่เปิดไฟทิ้งไว้ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทิ้งไว้ อันไหนไม่ได้ใช้ จะต้องปิด (จริงๆสอนให้มาเรียกผู้ใหญ่ไปปิดมากกว่า)
.
เรื่องการใช้น้ำ จะต้องใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพราะน้ำนั้นมีความสำคัญหลายอย่าง และไม่ใช่แค่เรื่องการใช้น้ำในบ้าน แต่จะชี้ให้เห็นความสำคัญของแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆด้วย
:
สอง เรื่องขยะ จะพยายามปลูกฝังให้เค้าลดการสร้างขยะ ทำให้เค้ารู้สึกว่า การพกขวดน้ำ ถุงผ้าเป็นเรื่องปกติ
.
สร้างนิสัยเรื่องการแยกขยะ ค่อยๆบอกให้เค้ารู้ว่า ของบางอย่างไม่ควรทิ้งรวมกัน เพราะสิ่งที่เราทิ้งแล้ว อาจจะมีคนเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้
.
เวลาอยู่ข้างนอกแล้วเจอถังขยะแบบแยกประเภท ก็จะสอนเค้าให้ทิ้งให้ถูกต้อง (อย่างคราวก่อนที่ไปวัด ก็ชี้ให้หลานดู และสุดท้ายหลานก็เอาขยะไปทิ้งถูกถังด้วย)
:
สาม จะคอยบอกให้เค้ารักธรรมชาติ รักป่า รักทะเล รักต้นไม้ รักน้ำ เพราะเชื่อว่าถ้าเค้ารักสิ่งเหล่านี้แล้ว เค้าจะพยายามรักษามันไว้
:
บางคนอาจจะสงสัยว่าซีเรียสไปมั้ย เค้าเป็นแค่เด็กเอง
.
แต่ตรงนี้ผมมองว่าขึ้นอยู่กับวิธีสอนของเรามากกว่า เราค่อยๆปลูกฝังเค้าในเรื่องเหล่านี้ บอกเค้าด้วยเหตุและผล เชื่อสิว่าเด็กๆเค้าคิดได้ เค้าเข้าใจ และที่สำคัญ สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเค้าไปจนโต
:
เรื่องสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ ดีที่สุดครับ
:
จากใจ Admin – keep dot eco (ผู้เป็นคุณลุง คุณน้า คุณอา ของหลานๆหลายคน)
:
ปล. การปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เด็ก เป็นหนัาที่ของผู้ใหญ่

#keepdoteco #nextgen

Please follow and like us: